Terasy, chodníčky, obklady, dřevěné stavby do zahrady z terasových prken z tropických dřevin.
Garapa přímo z Brazílie!


:: Proč je Garapa ve své cenové kategorii nejvhodnější?

Rula patří spolu s křemencem a mramorem mezi tzv. metamorfované horniny. Již samo toto zařazení dává za pravdu těm, kteří rulu označují za jeden z nejvhodnějších a nejodolnějších materiálů pro obklady, zdivo a dlažby. Rula nad jiné totiž vyniká svými fyzikálními a chemickými vlastnostmi.

:: Největší pevnost

Rula má stejnou pevnost v tlaku jako žula či mramor, až 4x větší pevnost v tlaku než pískovec a průměrně o 30% větší pevnost v tlaku než porfyr. Pevnost v ohybu, naprosto zásadní pro dlažby (zejména pojezdové), má pak rula největší z běžně užívaných kamenů. Ve srovnání s žulou, porfyrem a vápencem 2x až 2,5x větší; ve srovnání v pískovcem až 15x větší.

:: Nejmenší nasákavost a pórovitost. Špičková mrazuvzdornost

U této dřeviny se shodně jaku u ostatních tropických dřevin projevuje počáteční vyplavování barviva ve formě tmavé tekutiny. Zamezte kontaktu vyplaveného barviva s omítkami, cihlami a nebo místy, která by mohla být obarvena. Odvod dešťové vody zajistěte trubkovým systémem nebo kanalizací v případě, že je montáž prováděna v patrech nebo balkonech. Pro montáž používejte pouze ocelové nerezové vruty a zamezte kontaktu dřeva s korozivními kovy, které na dřevě vytváří modro černé tmavé skvrny. Pro montáž této dřeviny je vzhledem možnému obsahu pryskyřičných látek s kyselým PH doporučeno použití vrutů třídy A2.

:: Odolnost proti chemickým látkám zejména posypové soli

Tato vlastnost velmi úzce souvisí s nízkou nasákavostí a pórovitostí a vysokou mrazuvzorností. Praxí bylo ověřeno, že posypová sůl nemá na vzhled a soudržnost ruly žádný vliv.

:: Extrémní tvrdost. Nízká sprašnost

Stejně jako žula nebo křemenec se i rula pohybuje na hranici 6-7 třídy tvrdosti. To zaručuje velkou odolnost proti mechanickému poškození. Rula je navíc málo sprašná a proto je tak oblíbena pro použití v interiérech, nepráší a nešpiní.

:: Konec mechům, lišejím, houbám a řasám

Znáte to, máte doma betonovou zámkovou, pískovcovou nebo dokonce žulovou dlažbu či zeď a ta je porostlá mechem nebo slabou vrstvou černozelené řasy? To se s rhodopskou rulou téměř nemůže stát. Za přirozených klimatických podmínek znemožňuje chemické složení ruly a její nízká nasákavost vznik a rozvoj života rostlin a hub na svém povrchu.

:: Proč rula často poráží i betonovou dlažbu a obklad?


:: Cena

Při srovnání srovnatelného, tedy kvalitní impregnované zámkové dlažby s vyšší tvrdostí a pevností (vyšší přesto ca 30x menší než u ruly či žuly) určené i pro příjezdové cesty zjistíte, že ceny takové dlažby začínají na úrovni 300 Kč za m2. Nechcete-li ovšem ten nejobyčejnější tvar, formát a barvu, ale něco, co se Vám bude líbit, musíte si pár desítek až set korun připlatit. A když si vyberete velkoformátovou pojezdovou dlažbu, bude cena začínat na 900 Kč/m2. Nemluvě o tom, že k zámkové dlažbě vždy potřebujete drahé obrubníky, jinak se dlažba takzvaně rozjede. Když si provedete přesné srovnání zjistíte, že přírodní kámen stojí stejné nebo často i menší peníze. (informace k betonové dlažbě čerpány na www.presbeton.cz a www.best.cz)

:: Pevnost a tvrdost

Tvrdost betonové dlažby se nejlépe ukazuje na odřených a oštípaných kostkách již na paletě. Samozřejmě kámen může být také oštípaný, zejména, je-li jako oštípaný/hrubý dodáván. Pokud, ale, kupujete zámkovou dlažbu, není Vaším přáním mít měkký povrh, který se odře při každém čištění sněhu a ledu v zimní období. Co se pevnosti týká, pevnostní charakteristiky ruly a žuly jsou přibližně 20x až 30x lepší než u betonové zámkové dlažby (zdroj www.presbeton.cz 1.10.2012)

:: Mech, řasy, dřevokazné houby, lišejníky, ale i bodláky milují zámkovou dlažbu

Víte proč, pro jeho obdivuhodnou nasákavost. Věděli jste, že zámkovou dlažbu je nutno po instalaci impregnovat, pokud není impregnována z výroby? Že každá řezaná kostka musí být impregnována na stavbě? Že je třeba impregnaci pravidelně obnovovat? Už jste to někdy viděli? Pravděpodobně ne. Bez kvalitní impregnace a údržby se daří růstu mechů a lišejníků. Díky způsobu instalace dlažby do písčitého lože pak dochází k prorůstání vegetace sparami. A dojde-li k nejhorší kombinaci a za předpokladu dalších vlivů, může a často se šíří po spodní ploše zámkové dlažby dřevokazné houby zejména dřevomorka. Toho se u dlažby z našeho kamene nedočkáte.